Verticale bemaling

Bij verticale bemaling plaatsen wij door met water te spoelen verticaal filters in het eerste watervoerende pakket die vervolgens worden aangesloten op één centrale bovengrondse ringleiding. De ringleiding wordt aangesloten op een zelf aanzuigende vacuümpomp die het opgepompte water via één debietmeter naar het gewenste lozingspunt zal pompen.

TOP